Περιγραφή

Το μάθημα σκοπεύει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών και στη μετάδοση συγκεκριμένων γνώσεων σε σχέση εμ τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο.  Αναλύει τα βασικά ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά αυτών των ομάδων παιδιών, τις μορφές και τα είδη των προβληματικών συμπεριφορών στο σχοελείο, τα χαρακτηριστικά των οικογενειών τους, τους παράγοντες κινδύνου στο σχολικό πλαίσιο, τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και τις ποικίλες τεχνικές και προσεγγίσεις που περέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν και να διαχειριστούν υποστηρικτικά αυτά τα παιδιά. Εξηγούνται παράλληλα όλες οι ψυχοπαιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοπιηθούν από τους ψυχολόγους και το σύγχρονο σχολείο, καθώς και οι πολιτικές ένταξης. Προτείνεται παράλληλα ένα ολιστικό "συστημικό ψυχοδυναμικό μοντέλο" παρέμβασης και αντιμετώπισης αυτών των παιδιών με σκοπό την ψυχοκοινωνική και σχολική τους ένταξη.

Λέξεις Κλειδιά: Προβλήματα συμπεριφοράς, Σχολείο, ¨Ενταξη, Ψυχοπαιδαγωγικές και Ψυχοθεραπευτικές τεχνικές

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: PTDE114
  • Εκπαιδευτές: Ilias Kourkoutas
  • Σχολή - Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 239 εγγεγραμμένοι

Εργαλεία Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές   Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS