Γ03Π08 - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΑΡ 2020)

Kleisarxakis Michail Κλεισαρχάκης

Περιγραφή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο μάθημα – Βασικές Αρχές – Προηγούμενες γνώσεις.

Λογισμικό & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού - Θεωρίες μάθησης & βασικές θεωρητικές αρχές

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Λογισμικού – Γενιές Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Είδη) Μικρόκοσμος, Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, Εκπαιδευτικά Σενάρια – Εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - Ορισμοί & Τι αξιολογούμε - Συσχέτιση Αξιολόγησης και Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Αποτελεί ή όχι η αξιολόγηση μέρος του σχεδιασμού;

Κατηγορίες - Είδη Αξιολόγησης & Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Παράγοντες Αξιολόγησης (Μικρόπουλος 97, 102 σελ.)

Γενική Αξιολόγηση Λογισμικού για τη χρήση στην τάξη & Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Ερωτήματα για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Μέθοδοι Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Μελέτη περίπτωσης – Αξιολόγηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών

Κωδικός: PTDE114
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο