Γ03Π10 - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΧΕΙΜ 2018 - 2019)

Michail Κλεισαρχάκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές τη γνώση και τις δεξιότητες για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το μάθημα αξιοποιεί τις γνώσεις των φοιτητών στη θεωρία του αναλυτικού προγράμματος, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας και του εγραμματισμού τους στις νέες τεχνολογίες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακού διδακτικού υλικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά στο μάθημα δίνεται στις τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, της διαδικτυακής συνεργατικής εννοιολογικής χαρτογράφησης και άλλων διαδικτυακών εργαλείων στην παραγωγή ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στο αναλυτικό πρόγραμμα την πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από τις παραδόσεις, το μάθημα υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό σύστημα διδασκαλίας και μάθησης με το απαιτούμενο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό και βιβλιογραφία.

Κωδικός: PTDE140
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις