Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Ανανέωση πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής
- Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016 -

Η πλατφόρμα της Ασύγχρονης Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής ανανεώθηκε. Για τη σύνδεσή σας, χρησιμοποιείτε τα ίδια στοιχεία πρόσβασης με την προηγούμενη πλατφόρμα.

Αν κάποιος επιθυμεί να συνδεθεί στην προηγούμενη πλατφόρμα, τότε μπορεί να επιλέξει τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://eclass.edc.uoc.gr/eclass