Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Σχολής Επιστημών Αγωγής

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (ldap)

Για την επιτυχή σύνδεσή σας, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία πρόσβασης του email που σας παρέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.